《Ultra Battle Satellite》在線漫畫
  • 漫畫作者:打見佑祐
  • 漫畫狀態:已完結
  • 漫畫類型:少年漫畫
  • 漫畫分類:格鬥, 競技
  • 最新收錄:第17話 [2015-07-15]
  • 漫畫標籤:超級街頭格鬥
Ultra Battle Satellite漫畫百科:
Ultra Battle Satellite漫畫簡介:
Ultra Battle Satellite
  Ultra Battle Satellite漫畫 ,少年jump新連載第四彈《Ultra Battle Satellite》,歡迎來到這個鬥爭的世界,規則無用、只有勝負!
Ultra Battle Satellite在線漫畫:

漫畫評論